Bán chó con Alaska

Alaska Puppy 2 tháng

 • Alaska Puppy 2 tháng
 • Giới tính: đực 10kg
 • Màu Xám Trắng
 • Đã chích ngừa 2 mũi, sổ giun
 • Có sổ theo dõi sức khoẻ
 • Bảo hành : care, pravo
 • Giá 12.000.000 đ

Bán chó con Alaska

Alaska Puppy 2 tháng

15,000,000

 • Alaska Puppy 2 tháng
 • Giới tính: Đực 10kg
 • Màu : Hồng Phấn
 • Đã chích ngừa 2 mũi, sổ giun
 • Có sổ theo dõi sức khoẻ
 • Bảo hành care, pravo
 • Giá 15.000.000 đ

30,000,000

 • Alaska Puppy GIANT 4 tháng nặng 35kg
 • Giới tính: đực
 • Màu nâu đỏ
 • Đã chích ngừa 2 mũi, sổ giun
 • Có sổ theo dõi sức khoẻ
 • Bảo hành care, pravo
 • Giá 30.000.000d

Bán chó con Alaska

Alaska Puppy 2 tháng

12,000,000

 • Giới tính: cái
 • Màu nâu đỏ
 • Đã chích ngừa 2 mũi, sổ giun
 • Có sổ theo dõi sức khoẻ
 • Bảo hành care, pravo
 • Giá 12.000.000d

Bán chó con Alaska

Alaska 5 tháng

10,000,000

 • Alaska 5 tháng
 • Giới tính: đực
 • Màu xám trắng
 • Đã chích ngừa 2 mũi, sổ giun
 • Có sổ theo dõi sức khoẻ
 • Bảo hành care, pravo
 • Giá 10.000.000d

Bán chó con Alaska

Alaska Puppy 2 tháng

12,000,000

 • Alaska Puppy 2 tháng
 • Giới tính: cái
 • Màu nâu đỏ
 • Đã chích ngừa 2 mũi, sổ giun
 • Có sổ theo dõi sức khoẻ
 • Bảo hành care, pravo
 • Giá 12.000.000d

Bán chó con Alaska

Alaska puppy 2 hai tháng

12,000,000

 • Alaska Puppy 2 tháng
 • Giới tính: đực
 • Đã chích ngừa 2 mũi, sổ giun
 • Có sổ theo dõi sức khoẻ
 • Bảo hành care, pravo
 • Giá 12.000.000 đ

Bán chó con Alaska

Alaska Xám tim

12,000,000

● Giới tính : Đực

● Cân nặng : 8kg

 

Bán chó con Alaska

Alaska xám trắng ( đực 1 )

15,000,000

-8%

Bán chó con Alaska

Alaska nâu đỏ ( Cái )

13,000,000 12,000,000

ALASKA NÂU ĐỎ GIỚI TÍNH : CÁI CÂN NẶNG : 13KG

-14%

Bán chó con Alaska

Alaska Baby 2tháng tuổi

14,000,000 12,000,000

Chó Alaska Baby xám trắng mặt tim, 02 tháng tuổi Giới tính: đực Màu: Xám trắng mặt tim Đã chích ngừa đầy đủ, xổ giun Có sổ theo dõi sức khoẻ đi kèm Dự kiến ngày xuất: 15/5/2018

Hotline: 094 901 7777
Zalo: 0949017777